• Chcemy i lubimy pomagać

   • W naszej szkole działa ,,Szkolne koło wolontariatu”, które funkcjonuje przy Samorządzie Uczniowskim. Koordynatorem ,,Szkolnego koła wolontariatu” jest pani Monika Szlachcińska.

    Do ,,Szkolnego koła wolontariatu” mogą zgłaszać się uczniowie klasy VII i VIII. Aby zastać wolontariuszem konieczne jest wypełnienie przez rodzica deklaracji uczestnictwa w wolontariacie.

    ,,Szkolne koło wolontariatu”  współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Sandomierzu.


    Wyjazdy uczniów do DPS w Sandomierzu odbywają się kilka razy w roku. Wolontariusze spotykają się z Seniorami, uczestniczą w warsztatach plastycznych, technicznych, spędzają czas na wspólnych aktywnościach, np. grają w gry planszowe.