• Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 są: 

     

    13 października 2023 r. - piątek

    2 listopada 2023 r. – czwartek

    22 grudnia 2023 r. - piątek

    2 maja 2024 r. – czwartek

    14 maja 2024 r.  – wtorek

    15 maja 2024 r. – środa

    16 maja 2024 r. - czwartek

    31 maja 2024 r. - piątek

     

     

    Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

    w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)