• Z Koncepcji Pracy Szkoły...

   • Misja

    Nasza szkoła spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.

    Podąża za zmianami i dostosowuje się do wymogów współczesności. Dba o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i sprzyja rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań. Wspomaga dzieci z trudnościami edukacyjnymi. Przygotowuje ucznia do dalszej edukacji i życia we współczesnym świecie z poszanowaniem demokratycznych wartości oraz szacunkiem dla godności innych osób. Promuje sprawność fizyczną, zdrowy i ekologiczny styl życia. Kształtuje przynależność regionalną oraz pielęgnuje przywiązanie do tradycji. Jest otwarta na współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka. Towarzyszy rodzicom w procesie wychowania.

    Nasza szkoła jest miejscem, do którego dziecko idzie z radością.

    To miejsce gdzie uczeń może rozwijać własne zainteresowania, podnosić poziom swojej wiedzy, rozwijać się twórczo i kreatywnie. Kształcić umiejętność logicznego myślenia i rozumowania jako narzędzia rozumienia współczesnego świata, sprawnego poruszania się w natłoku informacji, skutecznego działania i współpracy w zespole. Wprowadzamy uczniów w świat wartości m. in. poprzez promowanie autorytetu Jana Pawła II patrona naszej szkoły.

    Sukces gwarantuje szkoła przyjaźnie wymagająca, zapewniająca efektywność kształcenia oraz rozbudzająca ciekawość poznawczą i otwartość na świat.

    Wizja

    Wizją naszej szkoły jest wszechstronne i efektywne kształcenie w poczuciu bezpieczeństwa, radości i tolerancji dla innych, dbając jednocześnie o harmonijny rozwój każdego naszego ucznia. Zapewniamy wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w atmosferze życzliwości, profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy.

    Wprowadzamy naszych uczniów w świat wartości przygotowując do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku. 

    Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.