• Pedagog szkolny

  • Podstawowe sfery działalności pedagoga szkolnego to:

   1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń szkolnych,

   2. Organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.:

   - współpraca z wychowawcami i  nauczycielami w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami mającymi trudności w nauce lub sprawiającymi problemy wychowawcze,

   - porady i konsultacje dla uczniów i rodziców.

   3. Działalność profilaktyczna:

   - współudział w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego,

   - organizowanie lub wdrażanie programów profilaktycznych związanych z promocją zdrowego stylu życia i zapobieganiem uzależnieniom.

   4. Współpraca z różnymi instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu (kierowanie na badania, konsultacje w sprawach uczniów), Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach, Policja i inne.

    

   Drogi Uczniu!

   Do pedagoga szkolnego  możesz się zwrócić z każdym problemem. Zawsze pamiętaj, że warto opowiedzieć komuś o swoich problemach, choćby, dlatego, że gdy problem znają dwie osoby, to każda z nich widzi go z innej perspektywy.

    

   Każdy, kto zgłosi się do pedagoga – niezależnie od tego, z czym przyjdzie – nie pozostanie bez pomocy. Pamiętaj pedagog szkolny jest życzliwym dorosłym, osobą, u której możesz szukać wsparcia, zrozumienia, porady. Jednym słowem, zajmuje się sprawami uczniów.

    

   Jakimi? Zakres jest praktycznie nieograniczony!

   • masz problemy z nauką,
   • czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie,
   • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
   • widzisz, że komuś dzieje się krzywda i nie wiesz jak zareagować,
   • chcesz tak zwyczajnie porozmawiać, podzielić się swoimi sukcesami

    

   Pedagog nie działa sam:  współpracuje z Dyrekcją szkoły, nauczycielami,  wychowawcami i  rodzicami oraz innymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dwikozach i innymi specjalistami świadczącymi pomoc uczniom i rodzicom.

    

   ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE - WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

   W naszej szkole funkcę pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego pełni Pani Monika Szlachcińska.

    

   Pedagog szkolny

   Poniedziałek

   9.50 – 10.35 – zajęcia z uczniami

   Wtorek

   10.55 – 11.40 – porady i konsultacje dla rodziców

   Piątek

   11.50 – 12.35 –zajęcia z uczniami

    

   Pedagog specjalny

    

   Poniedziałek

   8.00 – 8.45 –zajęcia  z uczniami

   Wtorek

   11.50 – 12.35 – porady i konsultacje dla uczniów

   Środa

   9.50 – 10.35 - porady i konsultacje dla uczniów

   Czwartek

   8.00 – 8.45 – zajęcia indywidualne

   Piątek

   9.50 – 10.35 – zajęcia z uczniami