• Świetlica szkolna

    • Umożliwia dzieciom uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć: plastycznych, technicznych, ruchowych, muzycznych, grach i zabawach dydaktycznych, zabawach integrujących grupę, zajęciach dydaktycznych podnoszących i usprawniających możliwości intelektualne oraz zajęciach audiowizualnych (wspólne oglądanie bajek i filmów). 

     W czasie pobytu dzieci w świetlicy realizowane są zajęcia z edukacji ekologicznej, zdrowotnej i profilaktycznej oraz czytelniczej. Są one zgodne z planem pracy świetlicy i planem pracy szkoły na bieżący rok szkolny. 

     Świetliki mają również czas na swobodne zabawy i korzystanie z gier edukacyjno - towarzyskich zgromadzonych w sali świetlicowej.

    • Miejsce przyjazne dzieciom

    •  

     Nasza świetlica szkolna zapewnia opiekę:

     od godz.6.30 - do momentu rozpoczęcia zajęć,

     od momentu zakończenia zajęć do godz.16.00. 

      

     Dzieci są pod opieką nauczyciela i mogą bezpiecznie oczekiwać na lekcje czy rodzica. 

     Świetlica zapewnia dzieciom warunki do wypoczynku i pomoc w odrabianiu prac domowych.

     Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z planem pracy. Wśród nich dominują:

     • zajęcia plastyczno - techniczne,
     • zajęcia ruchowo - muzyczne; integrujące grupę,
     • zajęcia czytelnicze,
     • gry i zabawy dydaktyczne.
  • Świetlica = dobrze spędzony czas!

    • Koleżanki i koledzy
    •  

     Wszyscy się znamy i wspólnie spedzamy miło czas bawiąc się i ucząc

    • Pomoc w nauce
    •  

     Z pomocą nauczyciela odrabiamy lekcje i otrzymujemy pomoc w przypadku zaległości w nauce

    • Odpoczynek
    •  

     Kąciki relaksu pozwalają nam odpocząć i nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami

    • Stały harmonogram
    •  

     W świetlicy możemy spędzać czas zarówno przed, jak i po lekcjach

    • Rozwijanie zaintersowań
    •  

     Różnorodne zajęcia kreatywne pozwalają nam wyzwalać ekspresję twórczą

    • Zdobywanie wiedzy
    •  

     Uczymy się właściwych zachować wobec otaczającego nas świata