• Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

   •  

    Od kilku lat z powodzeniem realizujemy działania, które mogą być inspiracją dla innych nauczycieli. Świadczą o tym publikacje regularnie umieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

    Dobre praktyki to działania przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty, noszące w sobie potencjał innowacji. 

    Od 2017 roku na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach zostało opublikowanych 16 naszych działań.

    W roku szkolnym 2023/2024 dotyczyły:

    • językowego projektu edukacyjnego "Dawno, dawno temu...", realizowany w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych,
    • Wieczoru Literackiego pt. "Nie wiem, co to poezja..." - poświęconego twórczości Władysława Broniewskiego, z gościnnym udziałem dr Danuty Paszkowskiej i Zespołu Artystycznego ETIUDA.

    Zachęcamy do lektury publikacji